Evenementgegevens

  • Datum:

In verband met de maatregelen in verband met COVID-19 kan het lustrum op 2 december 2021 niet doorgaan. Er zal een korte algemene ledenvergadering via Microsoft Teams plaatsvinden, waarbij het belangrijkste agendapunt een wijziging in het bestuur is. Vera Leferink zal het bestuur verlaten in verband met het vol maken van de 3-jaarstermijn. Het voorstel is om Jonathan van Ee te benoemen als algemeen bestuurslid. Aanmelden kan via: https://verenigingjira.nl/aanmeldformulier-evenement/.