Evenementgegevens

  • Datum:

Op donderdag 25 maart 2021 zal Niels Pannevis (advocaat bij RESOR) een digitale lezing verzorgen over het onderwerp “Achterstelling en faillissement”. Niels is gepromoveerd op het onderwerp achtergestelde vorderingen. Tijdens deze lezing zal Niels ingaan op verschillende faillissementsrechtelijke aspecten van de achterstelling, zoals de uitdeling (waar gaat de executieopbrengst naartoe?), de combinatie van een achterstelling met een (ander) zekerheidsrecht (kan dat eigenlijk wel?), en op de vraag of een achtergestelde schuldeiser überhaupt wel meedoet in faillissement. Het belooft dan ook een interessante lezing te worden! Naast de eerste lezing van 2021, zal op 25 maart 2021 ook de jaarlijkse ALV digitaal plaatsvinden.

Aanmelden voor de lezing en de ALV kan via de volgende link:  https://verenigingjira.nl/aanmeldformulier-evenement/