Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Op donderdag 7 februari 2019 verzorgt prof mr. J.J. (Jako) van Hees de lezing ‘Actualiteiten insolventierecht’. De heer Van Hees is als hoogleraar Financiering, zekerheden en insolventie verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij advocaat bij RESOR, een nichekantoor gespecialiseerd in complexe en internationale insolventie- en herstructureringskwesties. Tijdens de lezing zal Jako van Hees actualiteiten op het gebied van het insolventierecht bespreken.

Aansluitend aan de lezing van prof. mr. Van Hees vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

Het programma ziet er daarmee als volgt uit:
15.30 – 16.00 uur Ontvangst
16.00 – 17.30 uur Lezing prof. mr. J.J. (Jako) van Hees
17.30 – 18.00 uur ALV
18.00 – 19.30 uur Borrel

De lezing en de ALV zullen plaatsvinden in het auditorium van de Symphony Offices aan het Gustav Mahlerplein 3-117 te (1082 MS) Amsterdam. Gelieve de tweede draaideur te nemen, waarna u het Auditorium bovenaan de trap vindt. Na afloop van de ALV verwelkomen wij u graag bij de borrel bij RESOR.

Aanmelden kan (uitsluitend) via de website: https://verenigingjira.nl/aanmeldformulier-evenement/.

Wij hopen u op 7 februari aanstaande bij de lezing en de ALV te mogen begroeten!