Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Mr. Mennens is promovenda aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen bij promotoren Michael Veder en Frits-Joost Beekhoven van den Boezem. Het onderzoek van mr. Mennens heeft betrekking op het dwangakkoord buiten insolventie. Daarnaast werkt zij als paralegal bij ING Wholesale Banking Legal in Amsterdam. In 2017 ontving mr. Mennens het Christine Mohrmannstipendium voor veelbelovende vrouwelijke promovendi en sprak zij als expert uit de wetenschap op het congres ‘EYES on insolvency’.

Anne is tijdens haar lezing ingegaan op de elementen van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Met dit nieuwe instrument kunnen schuldeisers en aandeelhouders buiten een formele insolventieprocedure door de rechter worden gedwongen om mee te werken aan een herstructureringsakkoord. Anne heeft de WHOA mede tegen de achtergrond van het voorstel voor een Europese Herstructureringsrichtlijn geplaats, zoals gepubliceerd op 22 november 2016 (COM(2016) 723 final).

Uiteraard sloten we de middag af met een borrel in De Nieuwe Poort in Amsterdam.