Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Mr. Kraaipoel is senior advocaat bij RESOR in Amsterdam en advocaat bij de Hoge Raad. Eerder was mr. Kraaipoel achtereenvolgens vier jaar medewerker van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad en ruim acht jaar als advocaat verbonden aan Höcker.

Het centrale thema van de lezing was de vraag: wat te lezen in arresten van de Hoge Raad? Tijdens de lezing heeft mr. Kraaipoel aan de hand van een aantal recente, faillissementsrechtelijke arresten van de Hoge Raad geïllustreerd dat de betekenis van de overwegingen van cassatiearresten niet altijd eenduidig zijn en dat de precieze reikwijdte daarvan evenmin altijd eenvoudig is vast te stellen. Het komt dan ook voor dat arresten voor verschillende uitleg vatbaar zijn. Dat bleek ook wel uit de discussie in en met de zaal die tijdens de lezing ontstond.

Voorafgaand aan de lezing van mr. Kraaipoel bracht mr. J. (Jacqueline) Regeling het werk en de missie van 113 Zelfmoordpreventie onder de aandacht. Mr. Regeling is na jaren actief te zijn geweest als curator en advocaat overgestapt naar 113 Zelfmoordpreventie om beroepsgroepen – zoals advocaten, curatoren, rechter en deurwaarders – die te maken kunnen krijgen met mensen die (financieel) in de knel zitten en geen uitweg meer zien, handvatten te geven om signalen van zelfmoordideeën te herkennen en hoe daarmee om te gaan.

Na de lezing sloten wij de middag af met een borrel in De Bazel in Amsterdam.