Evenementgegevens


Op donderdag 8 juni 2017 verzorgden de heer Hans-Bart Zuidema en de heer John van Thiel van NTAB (Nederlands Taxatie en Adviesbureau) en de heer Rob Meijer en de heer Maurits Koster van BVA Auctions de lezing over waarde-optimalisatie in Stadskasteel Oudaen in Utrecht.

NTAB heeft veel ervaring met waardebepalingen, evenals met de verkoop van activa, onder andere in de retailsector. Zowel in de periode voorafgaand aan een faillissement, als tijdens faillissement. Aan de hand van de praktijkervaring met onder andere Halfords, Miss Etam, V&D, MS Mode en Scheer & Foppen is inzicht worden gegeven in hoe een plan van aanpak wordt opgesteld om de waarde van de activa te optimaliseren. Is ingegaan op zaken waar een curator bij de verkoop vanuit winkels tegenaan loopt, zoals een boedelbijdrage, discussies over eigendomsvoorbehoud en recht van reclame.

Een alternatief voor het verkopen van activa vanuit winkels is veilen. BVA Auctions heeft tijdens de lezing inzicht gegeven in de ‘achterkant’ van de online veiling. Ook is ingegaan op de wijze waarop BVA Auctions een zo hoog mogelijke opbrengst voor de boedel proberen te realiseren.