Evenementgegevens

  • Datum:

Op donderdag 30 november 2023 zal de eerstvolgende JIRA-lezing plaatsvinden, verzorgd door Willem Jan van Andel.

Willem Jan van Andel is partner bij Wijn en Stael en adviseert onder meer financiële instellingen, bestuurders, commissarissen en groepen crediteuren. Ook verricht hij enquêteonderzoeken voor de Ondernemingskamer en wordt hij regelmatig benoemd tot bewindvoerder of curator in grote surseances en faillissementen. Op 30 november zal Willem Jan ons in anderhalf uur van alles vertellen over het spraakmakende en atypische faillissement van levensverzekeraar Conservatrix. Hij zal onder meer ingaan op de stille bewindvoering die aan het faillissement voorafging, de communicatie met de 70.000 polishouders en de bijzonderheden die verbonden zijn aan het faillissement van een verzekeraar.

Om deel te nemen aan de lezing kan je je aanmelden via: https://verenigingjira.nl/aanmeldformulier-evenement/.

Het programma op 30 november 2023 is als volgt:

15:30 – 16:00 uur       Inloop

16:00 – 17:30 uur       Lezing

17:30 – 19:30 uur       Borrel