Vera Leferink

Voorzitter
Vera Leferink is als advocaat werkzaam bij Florent te Amsterdam, waar ze is verbonden aan de secties insolventierecht en dispute resolution. Vera adviseert en procedeert over met name faillissementsrecht, herstructeringen, algemeen goederen- en zekerhedenrecht en (bestuurders)aansprakelijkheid.  Voor haar overstap naar Florent werkte Vera bij RESOR.

Bob Rikkert

Vice-voorzitter
Bob Rikkert is als advocaat werkzaam bij Boels Zanders Advocaten te Eindhoven. Bob adviseert op het gebied van financiering en zekerheden, herstructurering en is ook met regelmaat betrokken bij enqûeteprocedures die door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam worden behandeld.

Marleen Jonckers

Secretaris
Marleen Jonckers is als advocaat werkzaam bij Stibbe te Amsterdam. Zij adviseert cliënten op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie. Marleen heeft ervaring met deze rechtsgebieden vanuit zowel de transactiepraktijk als de procespraktijk. Marleen treedt ook regelmatig op als curator.

Inge Lok

Penningmeester
Inge Lok is als advocaat werkzaam bij Wijn & Stael Advocaten te Utrecht. Zij adviseert en procedeert op het gebied van het insolventierecht en het ondernemingsrecht. Daarnaast stelt de rechtbank Inge geregeld aan als curator in faillissementen.