20 september 2012

Faillissementsfraude

Op donderdag 20 september 2012 gaf prof. mr. C.M. (Tineke) Hilverda een workshop over de aanpak van faillissementsfraude.hilverda

In de workshop werd de vraag beantwoord wat faillissementsfraude nu eigenlijk is. Vervolgens werden enkele aspecten van de civielrechtelijke en strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude uitgediept.
aanpak-faillissementsfraude1

Duidelijk werd dat het verschuilen achter al dan niet buitenlandse rechtspersonen en stromannen aan een civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid niet in de weg behoeft te staan. Tenslotte werd de mogelijkheid besproken die de curator heeft om via het strafproces tegen de faillissementsfraudeur een vergoeding te krijgen voor de schade die door de fraude is veroorzaakt. Leidend was de tekst van de oratie van mevr Hilverda.
aanpak-faillissementsfraude2

Voor het bijwonen van deze JIRA-workshop ontvingen de circa 40 deelnemers 3 PO-punten NOvA. De activiteit werd traditiegetrouw afgesloten met een borrel.
logo-nova