3 oktober 2013

Informatieverplichtingen tussen curator en pandhouder

Op 3 oktober jl gaf mr. dr. ing. A.J. Verdaas – advocaat bij Bosselaar & Strengers Advocaten – een voordracht houden over “Pandrechten op vorderingen: informatie- en zorgplichten van de curator én de bank”

 

verdaas2

Min of meer is uitgekristalliseerd de verplichting van de curator om aan de houder van pandrechten op vorderingen die informatie te verschaffen die hem in staat stelt om zijn rechten als pandhouder uit te oefenen. Met het verschaffen van de relevantie gegevens aan de bank-pandhouder houdt de zorgplicht van de curator niet per se op. Op haar beurt heeft de bank volgens de spreker een zorg- en informatieplicht jegens de curator indien zij zich inningsbevoegd heeft gemaakt en zo de curator, al dan niet tijdelijk, buitenspel heeft gezet.

verdaas1