Symposium integrale aanpak faillissementsfraude

Bestrijding van faillissementsfraude is lastig en vergt niet alleen inzet en medewerking van opsporingsinstanties maar ook van curatoren en fraude RC’s. In de praktijk werken partijen langs elkaar heen terwijl een integrale aanpak de bestrijding van faillissementsfraude een enorme impuls zou geven. Een integrale aanpak is niet alleen gewenst maar zelfs noodzakelijk om faillissementsfraude te bestrijden.

De Vereniging JIRA heeft haar leden namens de Belastingdienst/FIOD en de BelastingdienstAcademie uitgenodigd voor een symposium over de integrale aanpak van faillissementsfraude op dinsdag 27 januari 2015. Het symposium vond plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het doel van het symposium was om de mogelijkheden voor een integrale aanpak van faillissementsfraude te bespreken, maar vooral ook om de problemen te schetsen die we gezamenlijk daarbij tegenkomen. Het symposium beoogt alle partijen bij elkaar te brengen en naar aanleiding van praktijk voorbeelden in gesprek te komen over een gezamenlijke verbetering van de bestrijding van faillissementsfraude.

IMG_5185 IMG_5186

Tijdens het symposium hebben onder andere de volgende personen gesproken:

  • Mr. drs. Thomas Voskuil (landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude, FP Amsterdam)
  • Mr. Wim Bollen (officier van justitie, FP Zwolle)
  • Mr. Marten van Vugt (fraude RC, Rechtbank Utrecht)
  • Mr. Willem van Nielen (curator, kantoor Van Diepen Van der Kroef)
  • Rik Voortman RA (bijzondere zaken team, FIOD Zwolle)