26 oktober 2011

Aansprakelijkheid voor curatoren en informatierechten van schuldeisers

Woensdag 26 oktober 2011 gaven mr. R.J. van Galen en mr. F.E. Vermeulen – beiden verbonden aan NautaDutilh NV te Amsterdam – in hun prachtige eigen kantoor een voordracht houden over de aansprakelijkheid van curatoren en informatierechten van schuldeisers. galen_van_robertvermeulen_freerk

Het was de derde activiteit van de vereniging JIRA in 2011.

De beide presentaties zijn hier en hier te downlaoden. De bijeenkomst werd met een gemiddelde van een 8 goed gewaardeerd door de ruim 60 aanwezigen en tijdens de borrel werd nog uitgebreid gediscussieerd. Vereniging JIRA dankt Nauta Dutilh voor de gastvrijheid en de presentaties.

Meer informatie over de eerstvolgende activiteit volgt later.