6 juni 2012

Werken met het Standaard Financieel Verslag

Op 6 juni 2012 hield mr. M.J.W. van Ingen – advocaat bij Holla Advocaten – een voordracht over het Standaard Financieel Verslag.vaningen

Het door onder meer mr. Van Ingen opgestelde “standaard financieel verslag”-model is een beduidend uitgebreider model dan het model dat door Recofa is voorgeschreven. De pilot met het standaard financieel verslag loopt nu bij diverse rechtbanken, en de verwachting is dat per 1 januari 2013 alle rechtbanken in Nederland met het standaard financieel verslag gaan werken. In dat kader is enige kennis van het verslag ook voor u als jonge insolventierecht advocaat van eminent belang! De documenten zijn hier te vinden. Aansluitend vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten plaats.