12 juni 2013

Herfinanciering van een onderneming in moeilijkheden en de gevolgen van een faillissement voor lopende procedures

Op 12 juni 2013 organiseerde Vereniging JIRA voor haar leden bij Houthoff Buruma een tweetal lezingen. leeuwenburghverkerk
Er kwamen circa 60 leden naar deze activiteit. In de eerst lezing ging mr. Ruben Leeuwenburgh in op het thema herfinanciering van ondernemingen in het zicht van faillissement. In de tweede lezing besprak mr. Remme Verkerk de gevolgen van faillissement voor lopende procedures.

Na afloop vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Tijdens die ALV legde het bestuur verantwoording af over het beleid en de financiële resultaten van de vereniging over het jaar 2012 en tevens werd het nieuwe beeld- en woordmerk van de vereniging gepresenteerd:
jira-logo