Over ons

De vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA) is in 2010 opgericht voor jonge advocaten die zich specialiseren in het insolventierecht. De vereniging heeft als doel om de professionele ontwikkeling en het netwerk van haar leden te bevorderen. JIRA organiseert daartoe diverse activiteiten, waaronder lezingen en sociale evenementen, en vertegenwoordigt haar leden bij overleggen met diverse stakeholders, onder meer met de Rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tevens neemt JIRA deel aan consultaties van de overheid over voorstellen van wet- en regelgeving. De (recente) consultatiereacties van JIRA zijn via deze pagina te raadplegen.

De lezingen worden verzorgd door toonaangevende sprekers uit de wetenschap en de insolventiepraktijk. De lezingen komen in aanmerking voor NOvA PO-punten. Lees daarover meer op deze pagina. Ieder event wordt gevolgd door een borrel, waar leden elkaar op informele wijze kunnen spreken. Daarnaast behartigt vereniging JIRA de belangen van haar leden als gesprekspartner van andere belangrijke partijen in de insolventiepraktijk, waaronder de wetgever en de rechterlijke macht.

Vereniging JIRA stelt aan het lidmaatschap geen nadere vereisten anders dan dat een lid minder dan zeven jaren staat ingeschreven als advocaat en interesse heeft in het insolventierecht. De vereniging vormt daarmee een platform voor jonge advocaten, die gelet op hun jonge carrière niet in aanmerking komen voor (aspirant)lidmaatschap van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). INSOLAD stelt als immers specialisatieverenging opleidings- of ervaringsvereisten, waaronder het hebben van zeven ervaringsjaren als advocaat.

Word lid van JIRA