Over ons

De Vereniging voor Jonge InsolventieRecht Advocaten (Vereniging JIRA) is in 2010 opgericht voor jonge advocaten die affiniteit hebben met het insolventierecht en minder dan zeven jaar staan ingeschreven als advocaat.

Vereniging JIRA stelt zich tot doel de deskundige beroepsuitoefening van (beginnende) advocaten en hun onderlinge betrekkingen te bevorderen. Met dit doel organiseert Vereniging JIRA lezingen voor haar leden verzorgd door toonaangevende sprekers uit de wetenschap en de insolventiepraktijk. Ieder event wordt gevolgd door een borrel, waar leden de kans hebben om op informele wijze met elkaar te spreken. Daarnaast behartigt Vereniging JIRA de belangen van haar leden als gesprekspartner van andere belangrijke partijen in de insolventiepraktijk, waaronder de wetgever en de rechterlijke macht.

Vereniging JIRA stelt voor het lidmaatschap geen nadere vereisten, anders dan dat een lid minder dan zeven jaren staat ingeschreven als advocaat en interesse heeft in het insolventierecht. Vereniging JIRA vormt daarmee een adequaat platform voor jonge advocaten, die gelet op hun jonge carrière niet in aanmerking komen voor (aspirant)lidmaatschap van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). INSOLAD stelt als immers specialisatieverenging opleidings- of ervaringsvereisten, waaronder het hebben van zeven ervaringsjaren als advocaat.