26 februari 2013

NVRII Workshop Voorstel Wijziging EU Insolventieverordening

Op dinsdag 26 februari 2013, van 15.00 – 17.30, vond een workshop plaats van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII). Het thema betreft het in december 2012 door de Europese Commissie gepubliceerde voorstel tot amendering van de EU Insolventieverordening (EIR). De wijzigingen worden besproken door prof. mr P.M. Veder, Radboud Universiteit Nijmegen, vicevoorzitter NVRII en prof. mr B. Wessels, Universiteit Leiden, voorzitter NVRII.

Praktische informatie:
Tijd: dinsdag 26 februari 2013, van 15.00 tot 17.30 uur
Plaats: Kantoor De Brauw Blackstone Westbroek, Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam
Toegang: voor leden NVRII gratis; niet-leden: € 50
Te behalen opleidingspunten: 2

Voor studenten of promotieonderzoekers die gemotiveerd kunnen aangeven in het onderwerp geïnteresseerd te zijn, zijn vijf vrijplaatsen gereserveerd.

Om facilitaire redenen is inschrijving verplicht. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 22 februari 2013 via het secretariaat: a.m.verweij@law.leidenuniv.nl, waarnaar ook verzoeken voor een vrijplaats kunnen worden gericht onder vermelding van ‘NVRII Workshop EIR’, naam, organisatie, functie, adres en telefoonnummer. U kunt zich ook aanmelden via het inschrijfformulier op de website.