29 juni 2016 – lezing afwikkeling faillissement

Op woensdag 29 juni 2016 heeft mr. M.J.M. (Mart) Franken op het kantoor van Van Iersel Luchtman Advocaten in ‘s-Hertogenbosch een lezing verzorgd.Mart Franken was van 1973 tot en met 2015 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman. Sinds 1 januari 2016 is hij niet langer als advocaat, maar als adviseur verbonden aan dit kantoor. Mart is nog steeds curator in een aantal faillissementen, is docent binnen de Grotius-opleiding Insolad en heeft eerder deel uit gemaakt van het Insolad-bestuur.

Het onderwerp van de lezing was de afwikkeling van faillissementen, waarbij de uitdeling van het actief centraal stond.

JIRA 290616