Evenementgegevens

  • Datum:

Aanmeldformulier-evenement

  • Hidden
  • Hidden
    Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga ermee akkoord.
Op 29 april 2020 is het Besluit aanwijzing informatie uit beschikkingen, stukken en gegevens betreffende faillissementen ter opname in het Centraal Insolventieregister ter consultatie gepubliceerd. Dit besluit vloeit voort uit de Wet modernisering faillissementsprocedure (Wmf). In de Wmf is bepaald dat bij of krachtens besluit informatie betreffende lopende faillissementen kan worden aangewezen die aan het Centraal Insolventieregister wordt toegevoegd (het register kan via de website van de Raad voor de rechtspraak geraadpleegd worden). Het besluit geeft hier uitvoering aan.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Vereniging JIRA gevraagd een reactie te geven op deze consultatie. Het bestuur van Vereniging JIRA heeft haar leden verzocht of zij bij deze consultatie betrokken wilden zijn. Daarvoor heeft het bestuur op 11 juni 2020 om 16:00 uur een telefonische brainstormsessie gepland. Deze brainstormsessie is een groot succes geweest en naar aanleiding van deze brainstormsessie heeft het bestuur, in samenwerking met een aantal leden, een consultatiereactie aan het Ministerie toegestuurd.