Evenementgegevens

  • Datum:

De heer Van Eijsden is werkzaam op het Ministerie van Financiën. Als beleidsadviseur houdt hij zich primair bezig met advisering van de ambtelijke en politieke top. Hij is betrokken bij het vormgeven van het fiscale beleid op het terrein van Invordering van belastingen, het opheffen van discontinuïteit van ondernemingen, faillissementsvraagstukken en internationale invorderingsaangelegenheden. Verder doceert de heer Van Eijsden o.m. aan de Grotius Academie (Insolventie), spreekt hij regelmatig op congressen en is medewerker van Vakstudie Nieuws, redactielid van het Tijdschrift voor Insolventierecht, eindredacteur van het onderdeel Invorderingswet van de fiscale Encyclopedie De Vakstudie en adviseur van het blad WSNP Periodiek. Ook heeft hij meegewerkt aan diverse boeken op fiscaal gebied.

Tijdens de lezing gaat de heer Van Eijsden in op een drietal onderwerpen. In de eerste plaats bespreekt de hij het nut en de noodzaak van het bodem(voor)recht. Heeft de fiscus nu de meeste verijdelingspogingen om zeep geholpen of toch niet? En: wat zijn eventuele alternatieven voor de verhaalspositie van de diverse crediteuren? In de tweede plaats onderzoekt de heer Van Eijsden de stelling van prof. mr. S.C.J.J. (Bas) Kortmann dat het faillissementsrecht ‘a bankers paradise’ betreft (zie link voor diens afscheidscollege). In de derde plaats besteedt de heer Van Eijsden aandacht aan het nieuwe artikel 42d Invorderingswet 1990.

Het programma is als volgt:

15.30 – 16.00 uur          Ontvangst

16.00 – 17.30 uur          Lezing door de heer A. (Arie) Van Eijsden

17.30 – 18.30 uur          Borrel

De lezing vindt plaats in TivoliVredenburg te Utrecht op loopafstand van station Utrecht Centraal (Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht; klik hier voor de routebeschrijving).

Aanmelden kan (uitsluitend) via de website: https://verenigingjira.nl/aanmeldformulier-evenement/.