Evenementgegevens

  • Datum:

Op 5 maart 2020 vond in Museum Speelklok te Utrecht de tweede JIRA-lezing van 2020 plaats met aansluitend de jaarlijkse ALV.

De lezing werd verzorgd door mevrouw mr. dr. A. (Arpi) Karapetian. Arpi Karapetian is als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 2019 gepromoveerd op het onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Arpi Karapetian is daarnaast redactielid van het Tijdschrift voor Insolventierecht

Het programma van die middag zag er als volgt uit:

–       15.30 – 16.00 uur:      Ontvangst

–       16.00 – 17.30 uur:      Lezing mr. dr. A. (Arpi) Karapetian

–       17.30 – 18.00 uur:      ALV en bestuurswissel

–       18.00 – 19.15 uur:      Borrel

Tijdens de ALV hebben Marinela Vieira en Wouter Vlasveld afscheid genomen als respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter. Marleen Jonckers (als secretaris) en Inge Lok (als penningmeester) zijn toegetreden tot het bestuur. Vera Leferink (voorzitter) en Bob Rikkert (vice-voorzitter) maakten al deel uit van het bestuur en zijn voor een tweede bestuurstermijn benoemd.