Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Op 29 november 2018 verzorgde de heer prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen bij DVDW Advocaten in Rotterdam een lezing over de beëindiging van overeenkomsten uit hoofde van artikel 37 Fw en/of art. 39 Fw. Frank Verstijlen is hoogleraar privaatrecht in het bijzonder het goederenrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Voorts is hij onder meer redactielid van het Tijdschrift voor Insolventierecht en treedt hij op als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Frank Verstijlen heeft het recente arrest van de Hoge Raad van 9 november 2018 ten aanzien van de aansprakelijkheid van de curator pro se en de aanloop daar naartoe besproken. De lezing leverde een interessante discussie met de zaal op over de rol van de curator en de gevolgen van het besproken arrest.

Aansluitend aan de lezing is in een extra Algemene Ledenvergadering voorzitter mr. R.J.W. (Reinier) Pijls als voorzitter afgetreden, mr. M.A. (Marinela) Vieira ontslagen als secretaris en benoemd als voorzitter. Als nieuwe secretaris is mr. V.G.M. (Vera) Leferink benoemd.

De drukbezochte en geslaagde middag werd afgesloten in de bar van DVDW met een uitstekend verzorgde borrel. Wij danken DVDW voor de ontvangst en de goede zorgen.