Evenementgegevens

  • Datum:

Op 23 januari 2020 zal prof. mr. R. D Vriesendorp een lezing verzorgen voor de Vereniging JIRA met als titel “Crisis? Hoezo crisis? Professor Vriesendorp is deeltijd-hoogleraar insolventierecht aan de Universiteit Leiden en is daarnaast advocaat en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek.

De lezing zal plaatshebben in Leiden.

De exacte locatie van de lezing zal later nog worden gecommuniceerd. De lezing zal uiteraard worden afgesloten met een borrel.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 – 16.00 uur: Ontvangst
16.00 – 17.30 uur: Lezing
17.30 – 18.30 uur: Borrel

Aanmelden voor de lezing kan uitsluitend via de website, via deze link: https://verenigingjira.nl/aanmeldformulier-evenement/. Indien je na aanmelding alsnog verhinderd bent, ontvangen wij je afmelding graag uiterlijk zeven dagen voor de lezing.