Evenementgegevens

  • Datum:

Op 23 januari 2020 verzorgde  prof. mr. R. D Vriesendorp een lezing verzorgen voor de Vereniging JIRA met als titel “Crisis? Hoezo crisis? Professor Vriesendorp is deeltijd-hoogleraar insolventierecht aan de Universiteit Leiden en is daarnaast advocaat en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Tijdens zijn lezing ging professor Vriesendorp in op de conjunctuurklok van het CBS en gaf hij handvatten en aandachtspunten voor het adviseren in en om een crisis. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel in het juridisch café van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.